Esileht

Salamoia MTÜ pakub täiendõppevõimalusi nii kõikidel firmas õpetatavatel erialadel kui ka nendega seonduvates valdkondades.
Täiendõppekursusi viivad läbi Salamoia MTÜ jt tasemeõpet pakkuvate haridusasutuste kutseõpetajad, kaasates oma eriala spetsialiste, kes on kogenud praktikud ettevõtetest ja vastavat kompetentsi omavaid ametnikke.
Kas Te soovite midagi uut õppida? Olete töökas ja pürgite teadmiste poole? Kas soovite oma oskusi uuendada?
Salamoia MTÜ aitab Teil seda teha.
Salamoia MTÜ on koolituskeskus, mis korraldab ameti- ja täiendõppekoolitusi.
Aasta jooksul püüdleme tipptaseme poole, uurime erinevaid haridusmeetodeid.
Meil on hea meel Teid aidata või leida/korraldada Teie meeskonnale sobiv koolitus (õigel ajal ja kohas) vastavalt teie õpisoovidele ja -vajadustele.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 31.01.2020 välja antud käskkirja nr 1.1-3/20/30 “Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks” alusel on nüüdsest Salamoia MTÜ- l tegevusluba keeletasemete A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks.