A2-taseme eesti keele täienduskoolitus

A2-taseme eesti keele täienduskoolitus

kokkuleppel

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: A2-taseme eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppe eesmärk/Sihtgrupp: isikud, kes töötavad või otsivad tööd teenindusega või kontoritööga, tootmine seotud valdkondades ja soovivad arendada keeleoskust ja saada julgustust ning tuge keele kasutamiseks igapäevaelus.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • saab aru fraasidest, mis on seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega;
  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest;
  • saab hakkama igapäevaste lihtsate suhtlusülesannetega ja oskab kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd ja elutingimusi;
  • oskab koostada lihtsat lühiteksti ja isiklikku kirja.

Õppe kogumaht: auditoorne/või distantsõppe töö – 80 tundi, koolitaja poolt tagasisidestav iseseisev töö – 80 tundi = 160 tundi

Õppekava: Õppekava A2-80

Koolitajad: Toomas Ütsik
Kõrgharidus: kutsepedagoogika, Tallinna Üllikool.
Täiendkoolitus: täiskasvanute koolitaja, tase 5, Andraas.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 7 aasta.

Toimumise koht: kokkuleppel

Koolituse maksumus: 2500,00€

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018