B1-taseme eesti keele täienduskoolitus

B1-taseme eesti keele täienduskoolitus

kokkuleppel

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: B1-taseme eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppe eesmärk/Sihtgrupp: isikud, kes töötavad või otsivad tööd teenindusega või kontoritööga, tootmine seotud valdkondades ja soovivad arendada keeleoskust ja saada julgustust ning tuge keele kasutamiseks igapäevaelus.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • mõistab olulist tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg jne;
  • saab aru infost, mis on edastatud raadio- või telesaadete kaudu, kui kõne on aeglane ja selge;
  • mõistab tekste, mis on seotud töö ja ühiskonna- ja igapäevaeluga;
  • kirjeldab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab ja selgitab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Õppe kogumaht: auditoorne/või distantsõppe töö – 80 tundi, koolitaja poolt tagasisidestav iseseisev töö – 80 tundi = 160 tundi

Õppekava: Õppekava B1-80

Koolitajad: Kaja Ilves
Kõrgharidus: Eesti Riiklik Kunstiinstituut, magistrikraad.
Täienduskoolitus: Eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 26 aasta.

Toimumise koht: kokkuleppel

Koolituse maksumus: 2500,00€

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018