B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

26.05.2021 – 31.03.2022 Tallinn, Pärnu mnt 67a (koolitus lükati uuele perioodile 13.09.2021 – 30.08.2022)
või kokkuleppel

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • mõistab olulist tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg jne;
  • saab aru infost, mis on edastatud raadio- või telesaadete kaudu, kui kõne on aeglane ja selge;
  • mõistab tekste, mis on seotud töö ja ühiskonna- ja igapäevaeluga;
  • kirjeldab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab ja selgitab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Õppe kogumaht: auditoorne – 170 tundi, koolitaja poolt tagasisidestav iseseisev töö – 80 tundi = 250 tundi

Õppekava: Õppekava B1

Koolitajad: Tatjana Paju-Stetski
Kõrgharidus: koolieelse lasteasutuse õpetaja, Tartu Ülikool.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 13 aasta.

Koolituse maksumus: 2465,00 € või kokkuleppel

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018