B2-taseme eesti keele täienduskoolitus

B2-taseme eesti keele täienduskoolitus

kokkuleppel

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: B2-taseme eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppe eesmärk/Sihtgrupp: isikud, kes töötavad või otsivad tööd teenindusega või kontoritööga, tootmine seotud valdkondades ja soovivad arendada keeleoskust ja saada julgustust ning tuge keele kasutamiseks igapäevaelus.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • mõistab keerukatel, abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse sisu;
  • mõistab artiklite sisu ja autorite seisukohti ning saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;
  • väljendub selgelt ja ladusalt mitmesugustel huvi pakkuvatel teemadel, osaleb aruteludes ja oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti.

Õppe kogumaht: auditoorne/või distantsõppe töö – 80 tundi, koolitaja poolt tagasisidestav iseseisev töö – 80 tundi = 160 tundi

Õppekava: Õppekava B2-80

Koolitajad: Kaja Ilves
Kõrgharidus: Eesti Riiklik Kunstiinstituut, magistrikraad.
Täienduskoolitus: Eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 26 aasta.

Toimumise koht: kokkuleppel

Koolituse maksumus: 2500,00€

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018