C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

24.05.2021 – 31.03.2022 Tallinn, Pärnu mnt 67a (koolitus lükati uuele perioodile 13.09.2021 – 30.08.2022)
või kokkuleppel

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
  • mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut;
  • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
  • jälgib arusaadavalt enamikku loengutest, mõttevahetustest ja väitlustest.

Õppe kogumaht: auditoorne – 200 tundi, koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö – 250 tundi = 450 tundi

Õppekava: Õppekava C1

Koolitajad: Alla Zarubina
Kõrgharidus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Eriala: eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetaja üle 19 aasta

Koolituse maksumus: 2400,00 €

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018