Alla Zarubina

Lektors Description

Kõrgharidus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Eriala: eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetaja üle 19 aasta