3D-modelleerimine (algajatele)

3D-modelleerimine (algajatele)

vali koolitus

Rakvere tn 5a, Jõhvi linn
Tallinna maantee 18, Narva linn
Pärnu mnt 67a, Tallinn linn

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • loob ja muudab 3dD objekte;
 • kujundab keerulisi 3dD stseene;
 • oskab kasutabda animatsiooni ja modelleerimise funktsioone;
 • töötleb ja visualiseerib pilte standardses füüsikaliselt täpses renderdamise süsteemis ART.

Õpingute alustamise tingimused

 • arvuti kasutamise kogemus;
 • veebikoolituse puhul internetiühendusega arvuti, arvutil peab olema mikrofon ja võiks olla ka kaamera.

Õppe kogumaht: 80 ak. t. kontaktõpet ja 25 ak. t. iseseisvat tööd.

Õppekava sisu: 

 • üldteadmised, klassikalise ja uue kasutajaliidesega tutvumine;
 • tööd tekstidega: kujundatud tekstide mitmesugune kasutamine, teksti konverteerimine kurviliseks;
 • objektide ühendamine, modifikaatorid Bend, Taper, jms;
 • arhitektuurilised objektid;
 • töö materjalide ja tekstuuride kaartidega;
 • visualiseerimissüsteemi ART põhiprintsiibid;
 • objektide materjalidega töötamise alused;
 • edasijõudnud POLY modelleerimine;
 • füüsiliselt täpne visualiseerimismudel: füüsiliste kaamerate ja fotorealistlike valgusallikate loomine ja seadistamine;
 • animatsioon: põhilised objektide ja materjalide animeerimise meetodid.

Õppekeskkonna kirjeldus: iga õppuri jaoks luuakse individuaalne harjutuskeskkond – mida saab kasutada ülesannete lahendamisel klassikoolituse ajal ja iseseisva töö sooritamisel.

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid on kursuslastele saadaval veebikeskkonnas. Loengud salvestatakse kokkuleppel kursuslastega. Salvestused on saadaval ainult kursuslastele läbitud materjali kordamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite omandatust hinnati ning õppija need saavutas, väljastatakse tunnistus. Kui koolitusel ei toimunud õpiväljundite hindamist, õppija ise ei soovinud hindamisprotsessis osaleda või ta ei täitnud hindamiskriteeriume, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitajad: Artjom Tšeremissinov
Kutseharidus: lõpetanud Narva Kutseõppekeskuse infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimise eriala.
Töökogemus: täiskasvanute koolitaja aastast 2012.

Koolituse maksumus: 1200,00€.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018