A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

vali koolitus

Rakvere tn 5a, Jõhvi linn
Tallinna maantee 18, Narva linn
Pärnu mnt 67a, Tallinn linn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • saab aru fraasidest, mis on seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega;
  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest;
  • saab hakkama igapäevaste lihtsate suhtlusülesannetega ja oskab kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd ja elutingimusi;
  • oskab koostada lihtsat lühiteksti ja isiklikku kirja.

Õppe kogumaht: auditoorne – 160 tundi, koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö – 40 tundi = 200 tundi

Õppekava: Õppekava A2

Koolitajad: Toomas Ütsik
Kõrgharidus: kutsepedagoogika, Tallinna Üllikool.
Täienduskoolitus: täiskasvanute koolitaja, tase 5, Andras.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 7 aasta.

Koolituse maksumus: 2320,00 €

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018