Arvuti algõpe

Arvuti algõpe

vali koolitus

 

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekavarühm: arvutikasutus

25.10.2021 – 30.09.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
08.11.2021 – 31.10.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
15.11.2021 – 31.10.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
06.12.2021 – 30.11.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
20.12.2021 – 30.11.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • oskab luua CV-di tekstiredaktoris;
 • oskab töötada tabelitöötlusega;
 • oskab kasutada internetti ja elektronposti;
 • oskab kasutada otsingumootoreid.

Õpingute alustamise tingimused

 • arvuti kasutamise kogemus;
 • veebikoolituse puhul internetiühendusega arvuti, arvutil peab olema mikrofon ja võiks olla ka kaamera.

Õppe kogumaht: 80 ak. t. kontaktõpet ja 25 ak. t. iseseisvat tööd.

Õppekava sisu: 

 • alusteadmised tabelprogrammidega töötamisel;
 • interneti ja elektronposti kasutamise põhitõed;
 • veebiportaalides registreerimine ja nende kasutamine;
 • andmete sisestamine veebiportaalides;
 • arvuti kasutamine ja failihaldus;
 • alusteadmised tekstiredaktoris.

Õppekeskkonna kirjeldus: iga õppuri jaoks luuakse individuaalne harjutuskeskkond, mida saab kasutada ülesannete lahendamisel kontaktõppes ja iseseisva töö sooritamisel.

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid on kursuslastele saadaval veebikeskkonnas. Loengud salvestatakse kokkuleppel kursuslastega. Salvestused on saadaval ainult kursuslastele läbitud materjali kordamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite omandatust hinnati ning õppija need saavutas, väljastatakse tunnistus. Kui koolitusel ei toimunud õpiväljundite hindamist, õppija ise ei soovinud hindamisprotsessis osaleda või ta ei täitnud hindamiskriteeriume, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitajad: Artjom Tšeremissinov
Kutseharidus: lõpetanud Narva Kutseõppekeskuse infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimise eriala.
Töökogemus: täiskasvanute koolitaja aastast 2012.

Koolituse maksumus: 1200,00€.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018