B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

vali koolitus

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

25.10.2021 – 30.09.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
08.11.2021 – 31.10.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
15.11.2021 – 31.10.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
06.12.2021 – 31.10.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a
20.12.2021 – 31.11.2022 Jõhvi, Rakvere 5a Narva, Tallinna maantee 18 Tallinn, Pärnu mnt 67a

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • mõistab olulist tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg jne;
  • saab aru infost, mis on edastatud raadio- või telesaadete kaudu, kui kõne on aeglane ja selge;
  • mõistab tekste, mis on seotud töö, ühiskonna- ja igapäevaeluga;
  • kirjeldab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab ja selgitab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Õppe kogumaht: auditoorne – 170 tundi, koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö – 80 tundi = 250 tundi

Õppekava: Õppekava B1

Koolitajad: Tatjana Paju-Stetski
Kõrgharidus: koolieelse lasteasutuse õpetaja, Tartu Ülikool.
Töökogemus eesti keele õpetaja üle 13 aasta.

Koolituse maksumus: 2465,00 € või kokkuleppel

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018