Veebiarendaja baaskoolitus

Veebiarendaja baaskoolitus

vali koolitus

Rakvere tn 5a, Jõhvi linn
Tallinna maantee 18, Narva linn
Pärnu mnt 67a, Tallinn linn

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • oskab erinevaid mooduseid veebilehtede loomiseks HTML-s;
 • oskab erinevaid  mooduseid veebilehtede kujundamiseks CSS-i abil;
 • oskab luua veebilehti;
 • oskab teha olemasolevate veebilehtede välimuses lihtsamaid muudatusi.

Õpingute alustamise tingimused

 • arvuti kasutamise kogemus;
 • veebikoolituse puhul internetiühendusega arvuti, arvutil peab olema mikrofon ja võiks olla ka kaamera;
 • sobib kõigile, kes soovivad alustada tööd veebil baseeruvate infosüsteemide arendaja või programmeerijana.

Õppe kogumaht: 80 ak. t. kontaktõpet ja 25 ak. t. iseseisvat tööd.

Õppekava sisu: 

 • tarkvaradearenduste kasutamine (HTML5, JS, CSS, PHP, MySQL);
 • veebirakenduse visualiseerimine ja prototüüpimine;
 • agiilsete arendusmetoodikate tundmine (Scrum, Waterfall, Kanban jms.);
 • toodete võiteenuste esitlemine;
 • info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine;
 • meeskonnatöö planeerimine ja juhtimine;
 • IT projektijuhtimise alused.

Õppekeskkonna kirjeldus: iga õppuri jaoks luuakse individuaalne harjutuskeskkond – mida saab kasutada ülesannete lahendamisel klassikoolituse ajal ja iseseisva töö sooritamisel.

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid on kursuslastele saadaval veebikeskkonnas. Loengud salvestatakse kokkuleppel kursuslastega. Salvestused on saadaval ainult kursuslastele läbitud materjali kordamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite omandatust hinnati ning õppija need saavutas, väljastatakse tunnistus. Kui koolitusel ei toimunud õpiväljundite hindamist, õppija ise ei soovinud hindamisprotsessis osaleda või ta ei täitnud hindamiskriteeriume, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitajad: Artjom Tšeremissinov
Kutseharidus: lõpetanud Narva Kutseõppekeskuse infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimise eriala
Töökogemus: täiskasvanute koolitaja aastast 2012

Koolituse maksumus: 1200,00€.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018