Veebidisain (algajatele)

Veebidisain (algajatele)

vali koolitus

Rakvere tn 5a, Jõhvi linn
Tallinna maantee 18, Narva linn
Pärnu mnt 67a, Tallinn linn

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • oskab erinevaid  mooduseid veebilehtede loomiseks;
 • oskab luua veebilehti;
 • oskab teha olemasolevate veebilehtede välimuses muudatusi ;
 • oskab kasutada vahendeid kujundustööde tegemiseks.

Õpingute alustamise tingimused

 • arvuti kasutamise kogemus;
 • veebikoolituse puhul internetiühendusega arvuti, arvutil peab olema mikrofon ja võiks olla ka kaamera.

Õppe kogumaht: 80 ak. t. kontaktõpet ja 25 ak. t. iseseisvat tööd.

Õppekava sisu: 

 • värvimudelite määramine vastavalt töö eesmärgile (trükikojas trükkimiseks, veebi jaoks) ja objektide värvimine;
 • tööd tekstidega: kujundatud tekstide mitmesugune kasutamine, teksti konverteerimine kurviliseks;
 • lõiguteksti kasutamine, moodustamine ja kujundamine;
 • pildi paigutamine lõiguteksti;
 • lõiguteksti paigutamine kujundusse;
 • kogu töö või valitud objektide salvestamine erinevates formaatides;
 • trükikõlbuliku PDF-faili loomine trükikoja jaoks.

Õppekeskkonna kirjeldus: iga õppuri jaoks luuakse individuaalne harjutuskeskkond – mida saab kasutada ülesannete lahendamisel klassikoolituse ajal ja iseseisva töö sooritamisel.

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid on kursuslastele saadaval veebikeskkonnas. Loengud salvestatakse kokkuleppel kursuslastega. Salvestused on saadaval ainult kursuslastele läbitud materjali kordamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite omandatust hinnati ning õppija need saavutas, väljastatakse tunnistus. Kui koolitusel ei toimunud õpiväljundite hindamist, õppija ise ei soovinud hindamisprotsessis osaleda või ta ei täitnud hindamiskriteeriume, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitajad: Artjom Tšeremissinov
Kutseharidus: lõpetanud Narva Kutseõppekeskuse infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimise eriala.
Töökogemus: täiskasvanute koolitaja aastast 2012.

Koolituse maksumus: 1200,00€.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018